Kịch bản tiệc cưới

Kịch bản 1 - Dance setup
kich-ban-tiec-cuoi-an-tuong

Mời khách

 1. MC gặp gỡ gia đình để hỏi thông tin
 2. MC mời những khách còn ở bàn nước vào trong hội trường và ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ.
 3. Bắt đầu chuẩn bị làm lễ: bố mẹ hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể đứng ở ngoài cửa hội trường để nghi lễ chuẩn bị bắt đầu.

Bắt đầu buổi lễ

 1. MC dẫn lời khai mạc.
 2. Tiết mục múa “Ngày hạnh phúc” mở màn chúc mừng ngày vui của đôi bạn trẻ (Gồm 1 nam + 3 nữ múa chính).
 3. MC giới thiệu cô dâu chú rể đi vào hội trường.
 4. Cô dâu và chú rể lên sân khấu, MC giới thiệu và CD&CR cúi chào.
 5. MC giới thiệu bố mẹ hai bên vào sân khấu (hai bà đi trước, hai ông đi sau hai bà, trên đường đi tươi cười chào khách).
 6. Lên sân khấu nhà gái đứng bên trái, nhà trai đứng bên phải cô dâu và chú rể.
 7. MC giới thiệu nhà trai, nhà gái (Khi giới thiệu tên hai ông bà bước lên một bước cúi chào khách).
 8. Đại diện cho hai bên gia đình phát biểu cảm ơn quan khách đã đến tham dự lễ cưới.
 9. MC giới thiệu nghi lễ trao nhẫn cưới.
 10. MC giới thiệu cắt bánh & Nghi lễ rót rượu sâm panh.
 11. Cô dâu chú rể mời rượu bố mẹ, và uống rượu giao bôi.
 12. MC dẫn lời Cô dâu chú rể và bố mẹ xuống mời rượu quan khách.
 13. Chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc.
Kịch bản 2 - Band violin & piano setup
kich-ban-tiec-cuoi-violon-piano

Mời khách

 1. MC gặp gỡ gia đình để hỏi thông tin.
 2. Band violin kéo đón khách ngoài sảnh.
 3. MC mời những khách còn ở bàn nước vào trong hội trường và ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ.
 4. Bắt đầu chuẩn bị làm lễ: bố mẹ hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể đứng ở ngoài cửa hội trường để nghi lễ chuẩn bị bắt đầu.

Bắt đầu buổi lễ

 1. MC dẫn lời khai mạc.
 2. MC giới thiệu cô dâu chú rể đi vào hội trường.
 3. 01 Violin kéo dẫn dâu lên sân khấu.
 4. Cô dâu và chú rể lên sân khấu, MC giới thiệu; cô dâu và chú rể cúi chào.
 5. MC giới thiệu bố mẹ hai bên vào sân khấu (hai bà đi trước, hai ông đi sau hai bà, trên đường đi tươi cười chào khách).
 6. Lên sân khấu nhà gái đứng bên trái, nhà trai đứng bên phải cô dâu và chú rể.
 7. MC giới thiệu nhà trai, nhà gái (Khi giới thiệu tên, hai ông bà bước lên một bước cúi chào khách).
 8. Đại diện cho hai bên gia đình phát biểu cảm ơn quan khách đã đến tham dự lễ cưới.
 9. MC giới thiệu nghi lễ trao nhẫn cưới .
 10. MC giới thiệu cắt bánh & Nghi lễ rót rượu sâm panh.
 11. Cô dâu chú rể mời rượu bố mẹ, và uống rượu giao bôi.
 12. MC dẫn lời Cô dâu chú rể và bố mẹ xuống mời rượu quan khách.
 13. Chương trình violin mừng hạnh phúc.
Kịch bản 3 - Private setup
kich-ban-tiec-cuoi-an-tuong

Thực hiện theo yêu cầu và ý tưởng riêng của cô dâu và chú rể.