Dịch vụ Tiệc lưu động

  • Dịch vụ tổ chức tiệc ngoài trời: Dựng nhà rạp, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn Led, backdrop, Thảm và welcome gate.
  • Dịch vụ tiệc: Coctail/welcome drink/buffet/Setmenu/Tiệc nướng BBQ
  • Dịch vụ hoạt náo – biểu diễn : MC, Ca sĩ, Dance, trống nước, Múa lân, ảo thuật, múa rối, xiếc, hoạt náo viên, lễ tân ..
  • Team building