Tiệc lưu động

Là đơn vị có kinh nghiệm 10 năm phục vụ tiệc tại công ty – nhà máy – nhà riêng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ các mô hình tiệc tại địa điểm do quý khách chỉ định với chi phí tiết kiệm.

Chi tiết số lượng khách theo mô hình tiệc

  • Tiệc Liên hoan tại công ty (setmenu từ 6 khách)
  • Tiệc Gia đình – Ăn hỏi – liên hoan (Setmenu từ 6 khách)
  • Tiệc Khai trương – khánh thành (Setmenu từ 50 khách)
  • Tiệc Buffet (Buffet từ 100 khách)
  • Tiệc chung cư (setmenu/buffet từ 100 Khách)
  • Tiệc Nhà Máy (Buffet dưới 3000 khách)